FENYÖ konsult & förlag
 
Översikt
Tjänster
Kundkrets
Publikationer
Föredrag
Kontakt
English
   

Den grundläggande idén för FENYö konsult & förlags verksamhet är forskningsintresse och forskningsfrämjande. Den mångåriga erfarenheten av både forskning och forskningsorganisation gör det möjligt att dels fungera som sakkunnig vid bedömning av ansökan om forskningsanslag inom medicin, dels skriva om forskningens och forskares villkor senaste 50 åren och idag.