FENYÖ konsult & förlag
Kundkrets
Översikt
Tjänster
Kundkrets
Publikationer
Föredrag
Kontakt
English
   

Kundkrets

Organisationer som delar ut forskningsanslag, nationellt och internationellt. Exempel:

  • Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF)
  • Stockholms Läns Landsting, ALF-projektmedel
  • Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF)
  • WHO-UNAIDS