FENYÖ konsult & förlag
HIV biologisk variation
Översikt
Tjänster
Kundkrets
Publikationer
Föredrag
Kontakt
English
   

Biologisk variation av HIV (humant immunbristvirus), såsom förökningshastighet och förmågan att inducera sammansmältning av celler i cellodlingar, har sedan länge varit känd som markör för infektionens svårighetsgrad hos patienter. Biologisk variation, ett koncept som vi introducerade redan i mitten av 80-talet, har kommit i fokus 10 år senare, tack vare en serie upptäckter som beskrev cellytestrukturer (receptorer) genom vilka HIV (omfattar både HIV typ 1 och 2) tar sig in i celler. Vår forskning har visat att virus förmåga att använda en viss receptor - och därmed förmågan att infektera olika celler - förändras under sjukdomsutvecklingens gång hos HIV-1 infekterade barn och vuxna och SIV (immunbristvirus hos apa) infekterade makakapor.

Bilder på forskargruppen sent 1980-tal


Från vänster: Jan Albert, Agneta von Gegerfelt och Francesca Chiodi, doktorander, Birgitta Lind, forskningsingenjör. Jan Albert och Francesca Chiodi är numera professorer vid Karolinska Institutet, Stockholm.


Vänster bild: doktoranderna Stefan Schwartz och Francesca Chiodi, numera professorer vid Lunds universitet resp. Karolinska Institutet. Höger bild: forskaren Birgitta Åsjö på Statens Bakteriologiska Laboratorium (gamla SBL). Professor vid Universitetet i Bergen sedan 1992.

Bild på forskargruppen sent 1990-tal


Vänster bild: doktoranderna Yu Shi, Dalma Vödrös och Åsa Björndal, docent Anneka Ehrnst och laboratorieingenjör Kerstin Andreasson. Höger bild: Laboratorieingenjör Robert Fredriksson och doktoranderna Yu Shi och Åsa Björndal.

Bild på forskargruppen 2005


Från vänster: Sisay Alamayehu Abayneh, gästforskare, Salma Nowroozalizadeh, Ingrid Karlsson och Johanna Repits, doktorander, Elzbieta Vincic, laboratorieingenjör, Eva Maria Fenyö, gruppledare, Mattias Mild, doktorand, Monica Öberg, forskningsingenjör, Marianne Jansson, forskarassistent, Carlotta Kuylenstierna, student, Anna Laurén, doktorand.

Lista över 13 nyckelpublikationer

1: Asjö B, Morfeldt-Månson L, Albert J, Biberfeld G, Karlsson A, Lidman K, Fenyö EM. Replicative capacity of human immunodeficiency virus from patients with varying severity of HIV infection. Lancet. 1986 Sep 20;2(8508):660-2. PubMed PMID: 2429124.

2: Fenyö EM, Morfeldt-Månson L, Chiodi F, Lind B, von Gegerfelt A, Albert J, Olausson E, Asjö B. Distinct replicative and cytopathic characteristics of human immunodeficiency virus isolates. J Virol. 1988 Nov;62(11):4414-9. PMID: 2459416.

3: Albert J, Böttiger B, Biberfeld G, Fenyö EM. Replicative and cytopathic characteristics of HIV-2 and severity of infection. Lancet. 1989 Apr 15;1(8642):852-3. PubMed PMID: 2564945.

4: Schwartz S, Felber BK, Fenyö EM, Pavlakis GN. Rapidly and slowly replicating human immunodeficiency virus type 1 isolates can be distinguished according to target-cell tropism in T-cell and monocyte cell lines. Proc Natl Acad Sci U S A. 1989 Sep;86(18):7200-3. PMID: 2789383.

5: Åsjö B, Sharma UK, Morfeldt-Månson L, Magnusson A, Barkhem T, Albert J, Olausson E, von Gegerfelt A, Lind B, Biberfeld P and Fenyö EM. Naturally occurring HIV-1 isolates with differences in replicative capacity are distinguished by in situ hybridization of infected cells. AIDS Res Hum Retroviruses. 1990 Oct;6(10):1177-82. PubMed PMID: 2252637.

6: Fredriksson R, Stålhanske P, von Gegerfelt A, Lind B, Aman P, Rassart E, Fenyö EM. Biological characterization of infectious molecular clones derived from a human immunodeficiency virus type-1 isolate with rapid/high replicative capacity. Virology. 1991 Mar;181(1):55-61. PubMed PMID: 1704660.

7: Björndal A, Deng H, Jansson M, Fiore JR, Colognesi C, Karlsson A, Albert J, Scarlatti G, Littman DR, Fenyö EM. Coreceptor usage of primary human immunodeficiency virus type 1 isolates varies according to biological phenotype. J Virol. 1997 Oct;71(10):7478-87. PMID: 9311827.

8: Berger EA, Doms RW, Fenyö EM, Korber BT, Littman DR, Moore JP, Sattentau QJ, Schuitemaker H, Sodroski J, Weiss RA. A new classification for HIV-1. Nature. 1998 Jan 15;391(6664):240. PubMed PMID: 9440686.

9: Mörner A, Björndal A, Albert J, Kewalramani VN, Littman DR, Inoue R, Thorstensson R, Fenyö EM, Björling E. Primary human immunodeficiency virus type 2 (HIV-2) isolates, like HIV-1 isolates, frequently use CCR5 but show promiscuity in coreceptor usage. J Virol. 1999 Mar;73(3):2343-9. PMID: 9971817.

10: Karlsson I, Antonsson L, Shi Y, Karlsson A, Albert J, Leitner T, Olde B, Owman C, Fenyö EM. HIV biological variability unveiled: frequent isolations and chimeric receptors reveal unprecedented variation of coreceptor use. AIDS. 2003 Dec 5;17(18):2561-9. PubMed PMID: 14685050.

11: Mild M, Esbjörnsson J, Fenyö EM, Medstrand P. Frequent intrapatient recombination between human immunodeficiency virus type 1 R5 and X4 envelopes: implications for coreceptor switch. J Virol. 2007 Apr;81(7):3369-76. Epub 2007 Jan 24. PMID: 17251288.

12. Laurén A, Vödrös D, Thorstensson R, Fenyö EM. Comparative studies on mucosal and intravenous transmission of simian immunodeficiency virus (SIVsm): evolution of coreceptor use varies with pathogenic outcome. J Gen Virol. 2006 Mar;87(Pt 3):581-94. PMID: 16476979.

13: Fenyö EM, Esbjörnsson J, Medstrand P, Jansson M. Human immunodeficiency virus type 1 biological variation and coreceptor use: from concept to clinical significance. J Intern Med. 2011 Dec;270(6):520-31. doi: 10.1111/j.1365-2796.2011.02455.x. Epub 2011 Oct 27. PMID: 21929694.