FENYÖ konsult & förlag
Tjänster 
Översikt
Tjänster
Kundkrets
Publikationer
Föredrag
Kontakt
English
   

Sakkunnigbedömning av ansökan om anslag till medicinsk forskning. Eva Maria Fenyö, professor em i virologi, Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Forskning rörande retrovirus, 1965-1984 mus leukemivirus och från AIDS epidemins början humant immunbristvirus (HIV). Introduktion av grundkonceptet om HIV biologisk variation och dess roll för utveckling av AIDS. På senare år låg fokus på HIV vaccinforskning och skedde inom ramen för flera internationella nätverk.

Koordinator och konsult i internationella sammanhang t.ex. vid sammanställande av riktlinjer för insamlande av patientprover i syfte att användas i HIV vaccinforskning. Nu aktuellt: uppdatering av riktlinjer för HIV isolering och karakterisering enligt uppdrag från Världshälsoorganisationen (WHO). På uppdrag av WHO har riktlinjer för HIV isolering och karakterisering sammanställts två gånger tidigare, 1994 och 2002, med mig som samordnare. En uppdatering är aktuell och har påbörjats, nu i samarbete med GHRC (Global HIV Vaccine Research Cryorepository) som är del av CAVD nätverket (Collaboration for AIDS Vaccine Discovery), med stöd från BMGF (Bill & Melinda Gates Foundation).

WHO Network for HIV Isolation and Characterization, Genève 1989

Bakre raden från vänster: Guido van der Groen, (okänd), George Shaw, Jim Mullins, Guillermo Muchinik, Rob Daniels. Mitten raden från vänster: Saladin Osmanov, José Esparza, Mika Popoviç, Chantapong Wasi, Eva Maria Fenyö, Yiming Shao, Charles Boucher, Jack Homsey. Främre raden från vänster: Alan Schultz, Souleymane M'Boup, Geoffrey Shild, Beatrice Hahn.

Forskning rörande tuberkulos och HIV/AIDS i Västra Afrika, Dakar, januari 2007

Konferensens nyckelfråga var: Vad kan vi göra tillsammans för att uppnå kontroll av de två största infektionssjukdomarna?

Organisatörerna i första raden, mitten: Professorerna Eva Maria Fenyö, Lunds Universitet, Lund, Sverige och Souleyman M’Boup, Université Cheikh Anta DIOP, Dakar, Senegal. Konferensen anordnades med stöd från SIDA/SAREC (Swedish International Development Cooperation Agency/Department for Research Cooperation).

Från vänster: Per Bolme, Sida/SAREC, Jan Albert, Karolinska Institutet, Peter Aaby, Bandim project, Guinea-Bissau och Köpenhamns Universitet, Hans Norrgren, Lunds Universitet.

Fredrik Månsson och Marianne Jansson, Lunds Universitet.